Pressrum


Om oss i media

Om oss

SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.

Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve
Strategisk rådgivare
Linus Olofsson
Kommunikatör
Elhiin Wieselblad
Kjell Stjernholm
Utvecklingsledare & samordnare funktionsnedsättning
Kjell Stjernholm