2022-06-28 14:46Nyheter

Förbundskansliets fortsatta granskning av hiphop-verksamheten i Skåne

Sedan april 2021 har vi haft en pågående intern granskning av den nu avvecklade hiphop-verksamheten i Skåne. Vår fortsatta granskning tyder på orimligt stora utbetalningar. Det handlar om betydande belopp som föranleder misstankar om brott. Vi har därför idag gjort en polisanmälan med rubriceringen misstänkt bedrägeri. Samtidigt förstår vi Folkbildningsrådets bedömning om att återbetala statsbidrag för perioden 2018–2020 som uppgår till summan 3,9 miljoner kr. 

Sedan april 2021 har vi haft en pågående intern granskning av hiphop-verksamheten i Skåne. Där kunde vi identifiera att verksamheten har rapporterats till flera studieförbund för att maximera antal timmar och därmed statsbidrag. Ansvarig verksamhetsutvecklare var även ordförande i en förening nära knuten till verksamheten. Vi kunde således konstatera att den ansvarige verksamhetsutvecklaren har byggt upp samarbeten på ett olämpligt sätt och att anordnarskapet inte upprätthållits på en professionell nivå. 

Förbundskansliet har flertalet gånger påtalat brister utan att större förbättringar gjorts. I den rapport som förbundskansliet lämnat den 3 juni 2021 till Folkbildningsrådet framgår tydligt att förbundskansliet rekommenderar avdelningarna i Skåne att hiphop-verksamheten organiseras om eller avslutas helt eftersom vi inte kunde känna oss trygga med att verksamheten är anordnad på ett korrekt och tillförlitligt sätt. När så inte skedde beslutade förbundschefen att den granskade hiphop-verksamheten i Skåne ska avvecklas omgående. Detta meddelades avdelningarna den 1 april 2022. 

Fram till dagens datum har vi dock fortsatt granska den avvecklade hiphop-verksamheten i Skåne. Vår granskning tyder på orimligt stora utbetalningar. Det handlar om betydande belopp som föranleder misstankar om brott. Vi har därför idag den 28 juni 2022 gjort en polisanmälan med rubriceringen misstänkt bedrägeri. Vi tar detta på fullaste allvar och ska givetvis bistå polisen med det vi kan i ärendet.

Folkbildningsrådet har samtidigt haft ärendet under granskning och har nu avslutat ärendet med samma slutsats som vi har haft på förbundskansliet. Tidigare kontroller av verksamheten har brustit i rimlighetskontroll av volym och kostnadsersättningar. SV ska därför återbetala statsbidrag för perioden 2018–2020 som uppgår till summan 3,9 miljoner kr. Vi förstår Folkbildningsrådets bedömning och tar till oss av den kritik som riktas mot oss. 

Med anledning av de brister som vi själva identifierat och den kritik som Folkbildningsrådet riktat mot oss, har en rad åtgärder vidtagits för att undvika att liknande problem uppstår igen. Vi har bland annat tagit fram nya riktlinjer och rutiner för internkontroll och kostnadsersättningar samt utvecklat vår redovisningscentral som ger förbundskansliet direkt kontroll över vilka underlag som godkänns. Vi har även, sedan 2020, möjlighet att samköra vår verksamhetsdata med alla studieförbund och därmed möjlighet att upptäcka orimliga volymer på personal, deltagare och ledare. Förbundskansliets ledning ska nu tillsammans med ledningen i Skåne skapa en gemensam nulägesbild och åtgärdsplan som ska implementeras inom ett år.

 


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve