2023-10-18 08:53Nyheter

Gemensamt uttalande från SV:s grundorganisationer

Efter beskedet från regeringen om statens nedskärningar på studieförbunden har ledningarna från grundorganisationerna i Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans träffat SV:s ledning och lämnar härmed följande uttalande:

Vi vet att studieförbunden gör en stor och ovärderlig samhällsinsats genom studiecirklar och kultur för en bredd av människor. Inte minst på landsbygder, för civilsamhället och för grupper som t ex personer med funktionsnedsättning och människor på flykt.

Vi vet nu också att SV:s verksamhet och organisation, i relation till de kommande årens ekonomiska förutsättningar, kommer att utsättas för stora utmaningar och organisatoriska påfrestningar. De åtgärder som kommer behöva vidtas för att parera förändringarna kommer behöva se olika ut över landet.

Vi, grundorganisationerna, vill uttrycka vårt stöd och förtroende för SV i den omställning som krävs för att SV fortsatt ska kunna erbjuda folkbildande aktiviteter i hela landet. I Studieförbundet Vuxenskolan har det sedan ett par år tillbaka pågått en omställning inför det nya statsanslagssystemet som träder i kraft 2025.  Vi har förtroende för att SV, trots de utmaningar som föreligger, kommer att:

  • Säkerställa att funktionsrätt, landsbygder, föreningsliv och integration blir vägledande för all verksamhet i enlighet med vad SV:s förbundsstämma beslutat
  • Ha kapacitet för långsiktiga verksamhetsåtaganden
  • Skapa trygga relationer, tillit och förtroende vilket är en absolut förutsättning för SV:s fortlevnad och fortsatta utveckling.

En jämn och likvärdig nytta över hela landet är en förutsättning för att säkerställa så att SV:s folkbildningsverksamhet står i främsta rummet.

Det är viktigt att framhålla att SV omfamnar många ideellt engagerade, däribland omkring 10 000 cirkelledare men också flera hundra förtroendevalda runt om i hela landet. Oavsett framtida organisatoriska strukturer så ser vi att SV ska vara det studieförbund som sätter det lokala engagemanget i främsta rummet.

Studieförbundet Vuxenskolan kommer, precis som det varit sedan grundandet 1967, behöva vara ledande i lokalt engagemang och detta är en av vuxenskolans absoluta styrkor.

Vi vet att arbetet med risk och konsekvensanalyser har påbörjats som en viktig del i ett hållbart omställningsarbete.

En hög grad av solidaritet kommer vara avgörande för SV:s fortsatta utveckling.

 

Karin Ernlund, Partisekreterare Centerpartiet

Gulan Avci, Partisekreterare Liberalerna

Anna Karin Hatt, VD och koncernchef Lantbrukarnas RiksförbundOm Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve