2021-11-15 11:41Nyheter

Genom musiken bidrar vi till att öka demokratin i samhället

Musiken som kulturyttring har många värden. Det lyfter vi idag i ett samtal på Bildningsresan där vi tillsammans med andra studieförbund möter politiker från kulturutskottet för att lyfta folkbildningens bredd och viktiga bidrag till samhällsutvecklingen.

Musiken som kulturyttring har många värden och då tänker jag inte på den passiva kulturkonsumtionen. Den är dynamisk, kan vara utmanande och en ifrågasättande kraft i samhället, vilket i sig är en viktig del av vår demokrati. Det är genom deltagarnas möjligheter till eget skapande som gruppen får utvecklas tillsammans. När deltagarna kan lära av varandra och mötas i den gemensamma nyfikenheten till musiken blir utbytet och bildningen en kraft som förenar Sverige, det säger Johan Fyrberg, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan.

I anslutning till samtalet kommer en låt av indiepopbandet Drottning Zilvia, från Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet, att visas upp.

 

Bildningsresan, som genomförs tillsammans med de tio studieförbunden, är en samtalsturné där studieförbunden möter och samtalar med politiker. Syftet är att visa exempel på studieförbundens bredd och bidra till en fördjupad förståelse av folkbildningen och hur den bidrar till såväl enskilda människors som samhällets utveckling.

 

Läs mer om bildningsresan på arrangörens hemsida: https://studieforbunden.se/bildningsresan/Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve