2021-12-06 09:16Nyheter

Studieförbundet Vuxenskolan på Mänskliga Rättighetsdagarna

MR-dagarna 6-7 december 2021.Foto: MR-dagarna

Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. MR-dagarnas tema för i år är ”Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!”, något vi på Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med varje dag, året om, i vår folkbildningsverksamhet. Därför tycker vi att det är en självklarhet för oss att delta på MR-dagarna. 

Mänskliga Rättighetsdagarna är en mötesplats som samlar organisationer, praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade. Målet är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Under MR-dagarna kommer vi på Studieförbundet Vuxenskolan prata om nästa års stora demokratifråga: en tillgänglig valrörelse. Det gör vi genom kampanjen Mitt Val som verkar för att människor med intellektuell funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att ta del av vårt demokratiska samhälle och rösta. Forskning visar nämligen att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är så låg som 20-43%. Det är det lägsta valdeltagandet för en befolkningsgrupp på nationellt plan. Det här utgör ett allvarligt hot mot demokratin när människor inte ges tillräckligt med förutsättningar för att delta i våra demokratiska processer. 

”Efter valet 2014 respektive 2018 har vi sett att hos de som genomgått bildningsinsatsen, som bygger på studiecirklar, är valdeltagandet i nivå med det svenska genomsnittet,” säger Kjell Stjernholm, projektledare för Mitt Val. 

Vi ser fram emot att delta och tillsammans med andra organisationer, myndigheter, skolor och folkbildare belysa detta viktiga tema. 


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve