2024-06-14 13:18Nyheter

Studieförbundet Vuxenskolan välkomnar Folkbildningsutredningen

Linus Olofsson, Studieförbundet Vuxenskolan

Torsdagen den 13 juni offentliggjordes Folkbildningsutredningen (U 2022:01) som haft i uppdrag att föreslå ändringar som säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av statsbidraget till folkbildningen samtidigt som folkbildningen ges de bästa förutsättningar att verka framöver.

Vi välkomnar de många och väl underbyggda förslag Folkbildningsutredningen presenterar för att värna och utveckla den fria folkbildningen i Sverige och det gläder oss att se att de bygger vidare på det genomgripande kvalitetsarbete som vi på Studieförbundet Vuxenskolan redan lagt stort fokus på de senaste åren. Det stärker vår position som folkbildningsorganisation och demokratisk kraft i hela landet för ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

“Vi på Studieförbundet Vuxenskolan är glada att Folkbildningsutredningen bekräftar det samhällsbehov vår profil syftar till att bemöta. Där vi genom våra fokusområden integration, föreningsliv, funktionsrätt och landsbygd arbetar i hela Sverige för ett samhälle som är rustat för att möta en föränderlig värld genom förbättrade livschanser för alla individer. Jag ser fram emot att fortsätta analysera utredningens förslag tillsammans med mina branschkollegor i Studieförbunden i samverkan.” säger Linus Olofsson, Förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan

Läs mer om studieförbunden i samverkans uttalande här: https://studieforbunden.se/nyhetsrum/

Ta del av Folkbildningsrådets inspelning där utredare Christer Nylander presenterar en sammanfattning av slutsatserna: https://www.youtube.com/live/cdl6JDzuBlE?si=CNsjn8F2AlgMpzR_


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Linus Olofsson
Förbundschef
Linus Olofsson