2021-01-15 14:05Nyheter

Studieförbundet Vuxenskolans utökade särskilda kontroll

Under oktober 2020-januari 2021 har Studieförbundet Vuxenskolan på uppdrag av Folkbildningsrådet genomfört utökad särskild internkontroll för att granska studieförbundens verksamhet 2017-2019. Vi välkomnar denna granskning och vi är övertygade om att den kommer att bidra till både vår och studieförbundens framtida utveckling.

I de fall SV identifierar fel och brister så känner vi ett stort ansvar för att åtgärda dessa. Det har också skapats ett lärande i hela organisationen genom arbetet med kontrollen, detta har bidragit till ett förstärkt kvalitetsarbete såväl nu som framåt.

Folkbildningsrådet angav ramar för kontrollen och ett antal riskområden. Utöver det har SV under kontrollen haft särskilt fokus på att:

• Kartlägga hur stora förändringar avdelningarna kommer att behöva göra för att möta förändringarna i Statsbidrag till studieförbund 2021.

• Bedöma vilka avdelningar som skulle vara i riskzonen ifall de blev utsatta för ett riktat bedrägeriförsök såsom skedde mot flertalet studieförbund aktiva på Järvaområdet i Stockholm.

• Kartlägga hur organisationen arbetar med kostnadsersättningar för att kunna ta fram bättre gemensamma riktlinjer.

Sammanlagt för de tre åren 2017–2019 har vi strukit 142 371 studietimmar, 9 465 deltagare och 28 kulturprogram. Merparten avser år 2019 och strykningarna är dels kopplade till deltagare som rapporterats till flera studieförbund, dels kopplade till deltagare som deltagit mer än 700 timmar per år. Strykningarna är främst orsakade av administrativa brister, inte av bristande kvalitet i verksamheten.

I förhållande till att vi genomför ca 2 000 000 studietimmar per år är vår slutsats att vi gör väldigt mycket bra verksamhet som vi kan känna oss fortsatt stolta och trygga över.

Vi har identifierat att tre av våra 28 avdelningar är sårbara för ett riktat bedrägeriförsök i likhet med det som skedde på Järvaområdet. Denna slutsats baserar sig framförallt på bristande kvalitetssäkring vid kostnadsersättningar och brist på standardiserade arbetssätt tillsammans med föreningar där kontaktpersoner, studieorganisatörer eller liknande används. Stöd och uppföljning av dessa avdelningar kommer att ske via Studieförbundet Vuxenskolan nationellt.

Studieförbundet Vuxenskolan anser att folkbildningen har en stor, kanske rent av avgörande, betydelse för demokratin, samhällets och den enskilda människans utveckling. Genom folkbildning skapas förutsättningar för en mångfald av människor att bli delaktiga i samhällslivet. Därför är det av största vikt att statsbidragen används för folkbildande aktiviteter och inget annat. För att säkerställa detta ska arbetet med kontroll och kvalitet förstärkt vara en naturlig del av studieförbundens uppdrag och verksamhet.
 
Kontaktperson:
Johan Fyrberg, förbundschef
johan.fyrberg@sv.se, 070 979 05 67

För mer information:
https://www.sv.se/om-sv/det-har-ar-sv/var-ekonomi/

 


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.