2022-07-01 05:43Nyheter

SV fokuserar på framtidsfrågor under årets Almedalsvecka

Johan Fyrberg, leende, står framför en roll-up med SV:s logotyp.

Studieförbundens roll i välfärdssamhället, folkbildningens verksamhet i framtiden och internmomsfrågan för ideella aktörer. Det är några av de frågor som vår förbundschef Johan Fyrberg kommer att samtala om under Almedalsveckan som äger rum 3–7 juli i år.

Mitt val är också på plats i Visby för att samtala med partiledare, ministrar och riksdagsledamöter utifrån demokratispelen Vem bestämmer och Gissa partiet. Målet är att öka kännedomen om vår val-insats för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning för att skapa ett större tryck på våra politiker att bli mer ”lättlästa”, med inspiration från Mitt val och de lättpratade valdiskussionerna. 

Mitt val kommer att finnas i gatuvimlet, kom gärna fram och säg hej och testa våra spel. 

Seminarier i Almedalen där SV medverkar

Så kan studieförbunden bidra till välfärden
Tid: 4/7kl. 08.00–08.40
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Mötesplats Civilsamhälle"

Studieförbunden i samverkan bjuder in till en folkbildningsfrukost om studieförbundens roll i samhället – med fokus på idéburen välfärd. Just nu beslutar riksdagen om möjligheterna för idéburen välfärd. Vad kan ideella aktörer bidra med i välfärden som ingen annan kan? Vilka lagar och regler behövs för att öka andelen idéburna aktörer i välfärden?

Läs mer här: https://almedalsveckan.info/program/65111

Vad vill vi med folkbildningen?
Tid: 4/7 kl.14.00–15.00
Plats: Högskolan i Visby

Folkbildningen har en mer än hundraårig tradition och är numera en institution i det svenska samhället – men behövs den i framtiden? Vilka behöver i så fall folkbildningen mest och vilken verksamhet ska prioriteras? Regeringen har tillsatt en ny utredning för att förtydliga folkbildningens uppdrag. Vilken roll kan folkbildningen spela i samhället i framtiden och vilka frågor blir viktiga? Folkbildningsrådet arrangerar ett samtal om studieförbundens och folkhögskolornas ansvar för att minska klyftorna och öka delaktigheten.

Läs mer här: https://almedalsveckan.info/program/66258

Internmomsen – krokben på civilsamhället
Tid: 5/7 kl. 15.00–15.40
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Mötesplats Civilsamhälle"

Intermomsfrågan har diskuterats i många år. Det råder inget tvivel om att civilsamhället står enade i frågan: momsen på interna transaktioner är godtycklig och orättvis och sätter käppar i hjulet för ideella och idéburna aktörer. Den påverkar också drivkraften oss dem som jobbar för en positiv samhällsförändring. Vad händer nu när en enig riksdag till slut enats om att avskaffa internmomsen? Seminariet anordnas på Civilsamhällesarenan, som anordnas av MUCF tillsammans med tio av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer.

Läs mer här: https://almedalsveckan.info/program/65140

 Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve