2023-10-27 10:47Nyheter

Uppsala kommun tar steg för att stärka folkbildningen – går emot rikstrenden

I en tid där flera kommuner följer den nationella trenden med nedskärningar inom folkbildningen, öppnar Uppsala kommun upp för en alternativ väg. Trots minskade statsbidrag tar kommunen steg mot att öka sitt stöd till studieförbunden under 2024.

En majoritet i kommunfullmäktige i Uppsala, med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna, har föreslagit en höjning av bidraget till studieförbunden med mellan 1,5 och 4,6 miljoner för 2024. Ett beslut kommer att tas under kommunfullmäktiges sammanträde den 6-7 november, där budget för 2024 står på agendan.

”Studieförbundens arbete är centralt för att upprätthålla ett starkt och inkluderande samhälle”, säger Fredrik Sjöberg, avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län. ”Vi uppskattar verkligen att Uppsala kommun ser värdet i detta och överväger att gå emot rikstrenden med att minska bidragen.”

Förslaget från kommunstyret innebär en ökning av bidragen med 1,5 miljoner kronor för 2024, medan Liberalerna föreslår en ytterligare förstärkning på 4,6 miljoner kronor under samma år. Centerpartiet har också uttryckt sitt stöd för en stärkt folkbildning.

Detta steg från Uppsala kommun visar på en vilja att investera i det lokala samhället och dess invånares utveckling, trots motstridiga signaler på nationell nivå. Det är ett exempel på hur lokala beslut kan göra en konkret skillnad och bidra till ett starkare samhälle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjöberg, Avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
fredrik.sjoberg@sv.se, 018 - 10 23 74Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve