2022-11-08 15:08Pressmeddelande

Fortsatt starkt stöd för folkbildning

Johan Fyrberg, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan. Johan Fyrberg, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan. 

I dag den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Budgetförslaget innebär att de befarade neddragningarna i statsanslaget för folkbildningen uteblev och den pågående insatsen ”Svenska från dag ett” och förlängdes under 2023. 

– Vi är trygga i att regeringen har presenterat en budget med starkt statsanslag för bred folkbildning och ett rikt kulturutbud. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan brinner för landsbygderna och har en fortsatt stabil närvaro och förankring, vilket stärker social gemenskap och skapar tillit och förtroende för samhället på ett oerhört effektivt och kostnadssmart sätt, säger Johan Fyrberg, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan. 

Individens rätt att få vara en aktiv samhällsmedborgare, närvaron i alla kommuner och den lokala utvecklingskraften är Studieförbundet Vuxenskolans styrka och fundament. Genom att behålla det nuvarande stödet till folkbildningen möjliggörs möten mellan människor, inte bara i städer utan även på landsbygderna. Dock är det en oroväckande trend att stödet fortsätter att devalveras över tid. De generella bidragen till folkbildningen har lämnats oförändrade sedan 2016. 

Regeringen föreslår också att den pågående insatsen ”Svenska från dag ett” förlängs. Folkbildningen har stor solidaritet med människorna som flyr det brutala kriget i Ukraina.  

– Redan när de första ukrainarna kom till Sverige stod vi redo för att med starkt engagemang möta dem med introduktion i svenska språket och om det svenska samhället. Vi är glada att regeringspartierna tagit till sig av vårt viktiga arbete med denna målgrupp, säger Johan.  

Att stödja folkbildning och kultur i hela landet genom en långsiktigt hållbar finansiering är en förutsättning för Studieförbundet Vuxenskolans arbete. Statsbidrag såväl som kommun- och regionbidrag är alla viktiga för att folkbildning och kultur ska finnas i varje kommun. 

 


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve