2019-05-07 22:36Pressmeddelande

Hédi Fried och Emerich Roth tilldelas Sokratespriset

Hédi Fried och Emerich Roth tilldelas Sokratespriset för sitt outtröttliga arbete i att berätta om Förintelsen och nazismens illgärningar. Båda är födda 1924, satt i nazisternas förintelseläger, överlevde och kom efter kriget till Sverige. Priset delas ut i samband med Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma och prissumman är på 50 000 kronor.

Sokratespriset är Studieförbundet Vuxenskolans folkbildarpris som delats ut sedan 1967. Några tidigare pristagare är Elise Ottesen-Jensen (1967), Torgny Segerstedt (1980) och Gro Harlem Brundtland (2007).

Priset går till person - i eller utom Sverige - som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund.

Juryns motivering:
”Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris för 2019 tilldelas Hédi Fried och Emerich Roth. Båda är födda 1924 – Hédi Fried i Rumänien och Emerich Roth i Tjeckoslovakien i ett område som i dag tillhör Ukraina. Båda skickades till nazisternas förintelseläger och kom efter kriget till Sverige.

Hédi Fried och Emerich Roth har i decennier bedrivit ett outtröttligt upplysningsarbete i människovärdets tjänst genom att berätta om Förintelsen, på det att vi aldrig må glömma nazismens illgärningar.”

Priset delas ut i samband med Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma söndag den 19 maj. Prissumman är 50 000 kronor.

Läs mer om Sokratespriset och se alla tidigare pristagare

BIld: http://www.emerichfonden.nu


Om Studieförbundet Vuxenskolan

SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.