2019-12-20 08:12Pressmeddelande

Johan Fyrberg ny förbundschef för SV

Foto: Fond&FondFoto: Fond&Fond

Johan Fyrberg blir ny förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan.

– Det känns stort, spännande och viktigt. Samhället behöver mer folkbildning, och människor behöver folkbildningen inte minst för att känna en tillit till samhället, säger Johan Fyrberg. 

Johan Fyrberg, 47 år och boende i Stockholm, har lång erfarenhet av folkbildning och verksamhet i idéburen sektor, bland annat som generalsekreterare för Svenska Gymnastikförbundet, engagerad i folkhögskolan Lillsved och nu senast som avdelningschef inom Riksidrottsförbundet - Sisu Idrottsutbildarna. Tidigare har han också jobbat för Forum för frivilligt socialt arbete och haft ett flertal förtroendeuppdrag inom ridsporten. 

– Jag känner ett starkt engagemang för människors organisering. Inom idrotten har jag bland annat arbetat med att nå nya målgrupper, att utveckla tillgängligheten bidrar till att människor som kommer till Sverige från andra länder inkluderas. Unga är en annan viktig målgrupp att bygga relationer med. För att lyckas med det behöver folkbildningen ständigt förändras, utvecklas och vara innovativ, säger han.

– Att ge förutsättningar för människor att mötas och samtala med varandra är grundläggande. Det är viktigt att förstärka arbetet gentemot de målgrupper vi redan når och att även nå nya målgrupper, fortsätter han. 

Ulrika Heie, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan, gläds över rekryteringen av Johan Fyrberg. 

– Med Johan Fyrberg får vi en driven förbundschef med starka värderingar, en person som både är en varm och engagerad människa och har en hög analytisk och strategisk kapacitet. Jag är stolt och glad att Johan valt att arbeta tillsammans med oss för att nå vårt övergripande mål om att nå fler än 242 000 människor med folkbildningsaktiviteter.

Johan Fyrberg tillträder som förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan den 1 april. Fram till dess är Joachim Lindqvist tf förbundschef.

Kontakt
Ulrika Heie, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan, 070-557 87 66
Johan Fyrberg, tillträdande förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan, 070-979 05 67


Om Studieförbundet Vuxenskolan

SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.