2022-03-01 11:03Pressmeddelande

Johan Fyrberg ny tf. ordförande i Studieförbunden i samverkan

Foto: Ola HedinFoto: Ola Hedin

Johan Fyrberg ny tf. ordförande i branschorganisationen Studieförbunden i samverkan

Idag den 1 mars, går Studieförbundet Vuxenskolans förbundschef Johan Fyrberg in som tf. ordförande i branschorganisationen Studieförbunden i samverkan. Han har sedan ett knappt år varit vice ordförande, men kommer nu vara tf. ordförande fram till nästa förbundsmöte som sker i maj.

Detta i en tid när både samhället och folkbildningen går in i en utmanande period, för att starta upp efter två år av nedstängd fysisk verksamhet på grund av pandemin. En pågående och utmanade situation i världen, med anledning av Rysslands agerande i Ukraina, en invasion som fördöms och där vi känner stor solidaritet med Ukrainas folk. Detta kommer sannolikt innebära många människor på flykt, svårigheter med källkritik och desinformation och en ökad oro hos många människor.

-    Det är ett viktigt uppdrag och jag är glad över att få styrelsens förtroende att leda och driva branschens gemensamma frågor och lösningar framåt, säger Johan Fyrberg.

Det finns också många processer som pågår inom och kring folkbildningen, så som ett nytt statsbidragssystem, Riksrevisionens granskning av Folkbildningsrådet och vårt gemensamma kvalitetsarbete.

-  Sammantaget så verkar vi i en tid då både händelser i omvärlden och specifika frågor kring studieförbund påverkar oss. Slutsatsen är enkel. Det krävs samordning och enighet oss emellan avslutar Johan. 

Studieförbunden i samverkan är bransch- och intresseorganisation för Sveriges tio studieförbund. Läs mer på studieforbunden.se 

 Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve