2022-09-27 07:00Pressmeddelande

Studieförbunden i samverkan kommenterar Riksrevisionens rapport

David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i samverkanDavid Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan

I dag 27/9 släpper Riksrevisionen sin rapport över granskningen av Folkbildningsrådets system för kontroll och uppföljning samt studieförbundens interna kontroller av statsbidragen. Studieförbunden i samverkan kommenterar rapporten i ett pressmeddelande. 

PRESSMEDDELANDE 27/9

- Vi välkomnar Riksrevisionens rapport om kontrollsystemet för statsbidragen till folkbildningen i studieförbunden. Rapporten pekar på behovet av att ytterligare utveckla och förbättra styrning och kontroll. Detta är arbete som vi redan har inlett och som nu behöver fortsätta och fördjupas. Kostnadsersättningarna måste stramas upp, rutiner för risk- och väsentlighetsanalyser måste förbättras. Vi kommer att fortsätta arbeta intensivt för att de pengar vi får från staten ska gå till folkbildning och inget annat.

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan med anledning av att Riksrevisionen idag presenterat sin rapport om studieförbunden.

- Man ska komma ihåg att vi har gjort en rejäl hemläxa. Sedan studieförbunden själva upptäckte omfattande felaktigheter på Järvafältet 2019 har vi genomfört ett omfattande och djupgående arbete för att stärka kvalitet och kontroll. Vi har bland annat infört en unik samkörning av registerdata för de tio studieförbunden, samt digital närvarorapportering och signering. Externa bedömare som Polisen och Ekobrottsmyndigheten vittnar om att detta är bra och effektiva åtgärder som har gett resultat, säger David Samuelsson.

- Det är lite speciellt att Riksrevisionen granskar idéburna organisationer, vanligen granskar de statliga myndigheter. Våra medlemmar ägnar sig inte åt myndighetsutövning, utan åt folkbildning. Det här märker vi i rapporten till exempel kring anordnarskapet. Här tycker vi att en del resonemang och bedömningar landar snett, säger David Samuelsson.

- Riksrevisionen kommer också med ett antal rekommendationer. De lägger en god grund för det fortsatta arbetet med att utveckla och förstärka kvalitetssäkringen i studieförbunden. Folkbildningsrådet ska stärkas i sin myndighetsutövning till exempel. Det är bra för att stärka och utveckla självförvaltningsmodellen. Förslaget om en samlad efterkontroll kräver ytterligare eftertanke och analys för att kunna genomföras på bästa sätt, säger David Samuelsson.

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.

Du hittar också pressmeddelandet från Studieförbunden i samverkan här: https://studieforbunden.pmembedded.com/pressrelease/view/studieforbunden-kommenterar-riksrevisionens-rapport-36842


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve