2022-02-11 12:27Pressmeddelande

Studieförbundet Vuxenskolan antar demokratiförklaring

Studieförbundet Vuxenskolan ställer sig bakom den gemensamma demokratiförklaring som antagits av branshorganisationen Studieförbunden i samverkan. 

- Demokratifrågan är vår viktigaste fråga och vi kan aldrig gör för mycket. Det är viktigt att vi är tydliga och visar var vi står, säger förbundsordförande Ulrika Heie. 

Att Studieförbundet Vuxenskolan och de andra studieförbunden genom Studieförbunden i samverkan antar en gemensam demokratiförklaring är ett proaktivt beslut. Det ska ses utifrån den mediadebatt som pekat på motsatsen i studieförbundens verksamhet. 

- Vi samarbetar med 100-tals föreningar och fria grupper, vi möter tusentals deltagare varje dag. Det är självklart att hela vår verksamhet utgår från demokratiska värderingar säger Ulrika. 

Alla tio studieförbund står bakom demokratiförklaringen som beslutades av styrelsen för Studieförbunden i samverkan tisdagen 25 januari. 

Läs hela demokratiförklaringen härOm Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Linus Olofsson
Förbundschef
Linus Olofsson