2020-06-24 13:01Pressmeddelande

Studieförbundet Vuxenskolan lanserar Plats för samtal i hela landet

Civilsamhällets roll i kristider, psykisk ohälsa, äldres rätt till bildning och demokrati är bara några av de frågor som kommer att diskuteras under Plats för samtal nästa vecka. Bland deltagarna finns region- och rikspolitiker, opinionsbildare, lokala samhällshjältar och klimatprofiler. Andreas Gyllenhammar, Barbro Westerholm, Eva Eriksson och Christina Jutterström är några av deltagarna.

När allt fler mötesplatser, träffpunkter och samtalsarenor ställs in och skjuts på framtiden ställer Studieförbundet Vuxenskolan upp. Plats för samtal är en mötesplats, ett dialogforum, där perspektiven breddas och åsikter möts i bildande samtal.

Runt om i hela Sverige ser vi att det finns ett stort engagemang och vilja att lösa svårigheter som uppstår under och efter kriser.

- Vi vet att de här insatserna förutom sitt direkta ändamål skapar en grogrund för ett demokratiskt samtal och en bildningslust. Därför skapar vi plats för samtal i hela landet. När människor delar med sig av kunskap, engagemang och erfarenheter till varandra stärker det banden till och förståelsen för andras förutsättningar. Detta, ett slags medborgarkunskap, är ett av kitten för att stärka tilliten till varandra och till demokratin, säger Johan Fyrberg, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan.

Med start den 29 juni, kommer olika bildningssamtal att sändas från olika delar av Sverige. Samtalen sänds via vår Facebooksida samt på www.sv.se.

Mer information finns på: https://www.facebook.com/studieforbundetvuxenskolansverige/

Kontakt:
Natalia Rylander, strategisk kommunikatör, 072 541 02 91

 


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Studieförbundet Vuxenskolan har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi ca 1 miljon människor med våra folkbildande aktiviteter.