2023-08-15 08:01Pressmeddelande

Studieförbundet Vuxenskolans förbundschef väljer att avsluta sin tjänst

Johan Fyrberg, glad, framför grön tavla.

Studieförbundet Vuxenskolans förbundschef, Johan Fyrberg, har varit verksam i SV i snart 4 år. Han har tillsammans med alla medarbetare stärkt SV som Sveriges näst största studieförbund, navigerat genom upp och nedgångar, pandemi, FN-priser för funkisverksamheten, unika insatser i mottagandet av flyktingar från Ukraina, skärpta kontroller av vår administration och utveckling av SV som påverkansaktör. Nu väljer Johan Fyrberg att avsluta sin tjänst med siktet inställt på ridsporten.

- Jag är fantastiskt glad över förtroendet att leda Studieförbundet Vuxenskolan och känner en stor stolthet över allt som vi tillsammans åstadkommit under min tid som förbundschef. Det har bitvis varit utmanande med den politiska kontext som folkbildningen befinner sig i och jag anser att SV behöver ett nytt ledarskap för att möta framtidens utmaningar och framförallt möjligheter med den nya strategin som antogs i våras, säger Johan Fyrberg.

Studieförbundet Vuxenskolan är i ett relativt stabilt läge där man återhämtat sig bra efter pandemin och där man står i full förberedelse för att ta sig an det nya statsbidragssystemet som börjar gälla i januari 2024.

- Det känns bra att Studieförbundet Vuxenskolan återhämtat sig så pass bra efter pandemin och att strategin med de förstärkta profilområdena är på plats. Självklart är det ett fortsatt arbete men jag känner mig trygg med den ledningsgrupp och förbundskansli som jag byggt upp och som kommer ta Studieförbundet Vuxenskolan vidare tillsammans med en ny förbundschef, säger Johan.

- Det är med blandade känslor vi i styrelsen mottagit detta beslut. Vi har verkligen uppskattat Johan som ledare och han har inte bara bidragit till att Studieförbundet Vuxenskolan har utvecklats som organisation och alltid försvarat förutsättningar för folkbildning i hela landet, han har också gjort ett enormt arbete med att försvara folkbildningen i det tuffa politiska klimat som vi befinner oss i nu, säger Ulrika Heie, förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan.

Johan Fyrberg kommer att fortsatt vara förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan under hösten. Studieförbundet Vuxenskolans styrelse har påbörjat en rekryteringsprocess.


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 800 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve