2019-05-20 11:49Pressmeddelande

SV uppmanar landets kommuner till hållbarhetslyft

Hållbar utveckling är en avgörande framtidsfråga. Den bryter nationsgränser och handlar om överlevnad för framtida generationer. Studieförbundet Vuxenskolan ser behovet av ett samlat hållbarhetslyft i Sverige där studieförbund, civilsamhället och kommunerna gör gemensam sak.

I en opinionsundersökning där Studieförbundet Vuxenskolan låtit Sifo undersöka hur svenska folket uppfattar och förhåller sig till begreppet hållbarhet säger bland annat:

- sju av tio vill få ökad kunskap om hur man kan utöva praktisk hållbarhet i sin egen vardag 
- sex av tio är intresserade av eller mycket intresserade av frågor som rör hållbarhet 
- sex av tio instämmer starkt i frågan ”Jag vill bidra mer till en hållbar utveckling än vad jag gör idag”

Nina Larsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, är inte förvånad över undersökningens resultat:

- Vi ser hur behovet av kunskap, bildning och samtal växer. Hållbarhet handlar i grunden om att bygga ett samhälle – såväl i ett globalt som ett lokalt perspektiv – som blir demokratiskt starkare.

Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma, som under helgen samlade 300 folkbildare från hela landet riktade sig direkt till kommunerna i ett uttalande och manade till ett gemensamt hållbarhetslyft:

”Nu vänder vi oss till landets kommuner. Tillsammans med oss folkbildare och övriga delar av civilsamhället kan vi gemensamt ta ett ansvar för att skapa ett hållbart Sverige. Om viljan finns kan vi genom ett brett samarbete mellan folkrörelser, föreningsliv och det offentliga nå en bred medborgarförankring för omställning och förändring.”

Läs hela uttalandet här: https://www.sv.se/om-sv/pressrum/nyheter/nyhetsarkiv/hela-sverige-behover-ett-hallbarhetslyft/


Om Studieförbundet Vuxenskolan

SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.