2020-09-24 13:01Pressmeddelande

Åsa Storck tilldelas Sveriges första pris för lättläst litteratur

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har instiftat Sveriges första litteraturpris för lättläst med namnet ”Studieförbundet Vuxenskolans lättläst-pris”. Priset är om 50 000 kronor med utdelning varje år. Priset ges till författare och återberättare av nyligen utgiven litteratur på lättläst.    

Årets pris går till Åsa Storck för att ha skapat ett spännande vardagsdrama på liten yta i Kramar och brev.  

Motiveringen lyder enligt följande:  
”Kramar och brev händer här och nu. Det finns en stor igenkänning i en situation som kan vara av avgörande betydelse i livet. Vi känner med Simon, hans problem och relationer. Det är skickligt att kunna berätta så mycket i en så kort text. Att göra det med det enklaste språket är kärnan i lättläst och att nå läsarna där de befinner sig. Kramar och brev är en finurlig och överraskande historia fast den hör till vardagen. Det finns en smart krok som driver berättelsen genom hela boken. Vad betyder det egentligen när man skriver ”kram”?  
Därtill vill juryn gärna framhålla den höga kvalitén på illustratören Fredrika Ottossons bilder.”  

- Det är en historisk händelse när det första Studieförbundet Vuxenskolans lättläst-pris nu delas ut. Att få vara en liten del i detta är något jag känner stor ödmjukhet inför men också ett ansvar. Med priset vill vi lyfta fram den bredd och kvalitet som finns inom svensk lättläst litteratur. Det visar inte minst den stora variationen bland de nominerade böckerna juryn hade att ta ställning till, säger Per Lodenius, ordförande i juryn.  

- Jag är så glad, stolt och tacksam över detta! Det känns helt fantastiskt och lite overkligt, säger Åsa Storck.   

Åsa Storck är bibliotekarie och författare till ett sextiotal titlar, med tonvikt på lättlästa böcker. Återkommande för Åsas böcker är berättelser om utanförskap och om modet att våga fast man är riktigt rädd. Hennes förmåga att med ett enkelt språk ladda vardagliga situationer med innehåll och spänning lockar till läsning.    

- Priset är en bekräftelse på att lättläst litteratur är viktig, inte bara som brukslitteratur utan att den har ett alldeles eget konstnärligt och litterärt värde, säger Åsa Storck. 

- Bra lättläst litteratur kan vara som lyrik: varje ord är viktigt och värdefullt. Och så är jag ju förstås alldeles extra glad över att just jag fick priset, av alla författare som skriver lättläst i Sverige, avslutar Åsa Storck.   

- Juryn har haft ett gediget jobb med sex nominerade böcker med helt olika uttryck, text och innehåll. Juryn lyckades ändå komma fram till ett enhälligt beslut. Vinnaren av det första lättlästa priset är en överraskande och finurlig historia där författaren på ett skickligt sätt lyckas förmedla så mycket i en lättläst text, avslutar Per Lodenius.  

Kontakt:  
Per Lodenius, ordförande i juryn, per.lodenius@riksdagen.se, 070 322 92 89
Åsa Storck, vinnare och författare, asa.storck@hotmail.com, 070 573 39 97 

 


Om Studieförbundet Vuxenskolan

SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.