2022-05-13 11:22Pressmeddelande

“En ära att få driva folkbildningspolitiken till förmån för vår demokrati”

Idag den 13 maj 2022 genomförde Studieförbunden i samverkan ett extra årsmöte för att välja en ny ordförande och vice ordförande. Studieförbundet Vuxenskolans förbundschef Johan Fyrberg blev vald till ordförande ihop med ABF:s förbundssekreterare Annika Dahl som vice ordförande. 

Folkbildningen har under två års tid stått under extra stor press. Samtidigt som pandemin har påverkat studiecirklar och möten har vår förmåga att genomföra en kvalitativ verksamhet också ifrågasatts och utretts.  

Vi har gemensamt i branschen och i Studieförbundet Vuxenskolan tagit ansvar för den kritiken och gjort stora insatser för att säkerställa att verksamheten genomförs på allra bästa sätt. Genom att säkerställa vår administrativa kvalitet kan vi nu fokusera på att bedriva verksamhet tillsammans med engagerade människor, föreningar och grupper runt om i hela Sverige, säger Johan Fyrberg

Studieförbunden i samverkan påverkar och opinionsbildar i folkbildningspolitiska frågor så att beslutsfattare ska ha en god kännedom om studieförbund. Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år och genom dessa möten vävs samhällsväven tät och tilliten stärks.  

För mig har civilsamhället och dess engagemangskraft alltid haft en speciell plats. Jag ser fram emot att fortsatt arbeta med folkbildningens förutsättningsfrågor i rollen som ordförande för Studieförbunden i samverkan. Det är en ära att få driva folkbildningspolitiken till förmån för vår demokrati, menar Johan Fyrberg


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve