2022-03-21 15:32Pressmeddelande

Folkbildning i hela landet - idag från Söderhamn

Bild på Agnesta Wiklund Hedberg, avdelningschef SV Gävleborg och Johan Fyrberg, förbundschef Agneta Wiklund Hedberg, avdelningschef SV Gävleborg och Johan Fyrberg, förbundschef

Idag träffar folkbildningen i Söderhamn Viktor Wärnick (M) för att berätta om verksamheten i länet. Agneta Wiklund Hedberg, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg visar på SV:s verksamhet i Gävleborgs län, där SV har verksamhet i alla länets kommuner. 

- Att det finns en anställd verksamhetsutvecklare i t ex Delsbo, i vårt stora läns utkant, gör att vi kan möjliggöra och stötta människor till ett engagemang, för sig och sin bygd säger Agneta Wiklund Hedberg. 

Studieförbundet Vuxenskolan lyfter också sitt arbete med Mitt val som är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd.  

- Genom studiecirkeln får deltagarna i Mitt val lära sig mer om demokrati och hur politik fungerar, men också om de olika partierna och vilka politiker som finns, säger Agneta Wiklund Hedberg. 

Studieförbundet Vuxenskolan har verksamhet i landets alla 290 kommuner. SV menar att det är viktigt så att alla människor, oberoende av var de bor, kan bilda sig, påverka sina liv och påverka samhället runt dem.

- Det är viktigt att komma ihåg, att vår löpande verksamhet med kultur- och föreningssamverksamhet bygger upp en stark tillit och relation till loakal utveckling. Det är den som gör att vi kan bidra extra inom olika insatser, kring demokrati inför valet eller när det gäller att ta emot flyktingar från Ukraina, menar Johan Fyrberg, förbundschef. 

- Det är därför viktigt att stärka erkännandet för vår idéburna verksamheten så väl som den tillitstyrning som ger oss denna fina förutsättning avslutar Johan Fyrberg.   


Läs mer om Mitt val här: https://www.sv.se/mittval

Läs mer om Bildningsresan här: https://studieforbunden.se/bildningsresan/


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Linus Olofsson
Förbundschef
Linus Olofsson