2022-02-18 09:31Pressmeddelande

Rapport gällande bristande kvalitetsarbetet i SV Östergötland

Vi har genom en utökad särskild kontroll samt en visselblåsning konstaterat att vi har bristande rutiner i kvalitetsarbetet i avdelning SV Östergötland. I samband med detta gjorde vi en större intern utredning av avdelningens verksamhet och har hittat stora brister i den administrativa kvaliteten.

En del av verksamheten har genomförts och varit bra, men den administration som vi gjort för att säkerställa vårt eget kvalitetsarbete och för att uppfylla
Folkbildningsrådets villkor har varit bristfällig. Utredningen visar även på att viss verksamhet inte genomförts alls eller i den omfattning som den rapporterats.

Sammanlagt kommer verksamhet motsvarande 76 775 studietimmar att strykas mellan 2016 och 2021. Statsbidragen för denna verksamhet kommer att återbetalas.

Rapporten lämnas till Folkbildningsrådet 18/2.

Läs mer om SV:s kvalitetsarbete här

Kontaktpersoner
Camilla Linder, chef analys och ekonomi
0730884314 camilla.linder@sv.se

Lisa Greve, pressansvarig
0733726267 lisa.greve@sv.seOm Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve