2023-10-03 08:20Pressmeddelande

Studieförbundet Vuxenskolan presenterar ny tillförordnad förbundschef

Linus står leende mot en grön tavlaTf. förbundschef Linus Olofsson på Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är glada över att meddela utnämningen av Linus Olofsson som vår nya tillförordnade förbundschef. Linus Olofsson kommer att leda organisationen efter Johan Fyrbergs avgång och kommer från och med 9 oktober ta SV vidare i vårt viktiga arbete.

Linus Olofsson har en gedigen bakgrund inom organisationsledning i Studieförbundet Vuxenskolan och har tidigare arbetat både som utvecklingschef och strategisk rådgivare på SV:s förbundskansli, där han arbetar idag. Han kommer att bygga vidare på SV:s starka arv och fokusera på de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss.

"Jag är oerhört glad över att få möjlighet att leda Studieförbundet Vuxenskolan. Under min tid här kommer jag fortsätta att arbeta tillsammans med våra fantastiska medarbetare, förtroendevalda och medlemsorganisationer för att varje dag fortsatt vara en nyckelaktör som stärker folkbildning, kultur och föreningsliv. Jag ser fram emot att vara en del av detta dedikerade och inspirerande folkbildningsteam som vi i hela SV tillsammans utgör", säger Linus Olofsson.

Studieförbundet Vuxenskolans styrelseordförande, Ulrika Heie, kommenterade utnämningen med följande ord: "Vi är glada över att ha Linus Olofsson som vår tillförordnade förbundschef och är övertygade om att han kommer att leda oss med kompetens och engagemang. Han tillträder med fullt mandat till dess att vi kan ha en ordinarie förbundschef på plats, förhoppningsvis i början av 2025. Linus delar inte bara våra värderingar och mål, utan har även en god kännedom om vår organisation och vi ser fram emot att tillsammans möta kommande utmaningar och möjligheter."

Avgående förbundschef Johan Fyrberg kommer att arbeta på SV till och med den 6 december med opinionsbildnings- och branschfrågor, däribland i rollen som ordförande för studieförbunden i samverkan.


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve