2023-02-24 05:51Pressmeddelande

Studieförbundet Vuxenskolan prisas på FN:s högkvarter

Kjell Stjernholm från Studieförbundet Vuxenskolan presenterar demokratiprojektet Mitt val på FN:s högkvarter.Studieförbundet Vuxenskolan prisas för sitt demokratiprojekt Mitt Val som tillgängliggör val, röstning och demokrati för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Demokratiprojektet Mitt Val av Studieförbundet Vuxenskolan tilldelas hedersutmärkelsen "best international practice" på Zero projects internationella konferens i Wien. Kjell Stjernholm är på plats på FN:s högkvarter och tar emot priset. 

     – Det som känns allra bäst i hjärtat är att vårt sätt att arbeta i tät relation med målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning underifrån och upp har gett effekt. Utmärkelsen är ett erkännande av Studieförbundet Vuxenskolan och hela folkbildningen, säger Kjell Stjernholm som arbetat med projektet.

 

Studieförbundet Vuxenskolan har en lång historia tillsammans med målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet Mitt Val som i och med prisutdelningen får ett internationellt erkännande syftar till att tillgängliggöra val, röstning och demokrati för personer i just den målgruppen. Genom att arrangera studiecirklar har Studieförbundet Vuxenskolan och Mitt Val bidragit till att öka valdeltagandet i Sverige hos målgruppen under valet 2022. De som deltog på studiecirklarna hade ett valdeltagande på hela 85%, ett resultat som toppar genomsnittet för ett svenskt valdeltagande 2022.

     – Folkbildningen har ett kompensatoriskt uppdrag och personer med intellektuell funktionsnedsättning är den grupp människor som är mest utestängda från bildning och kultur i Sverige. Här har vi gjort en stor insats där behovet varit som störst. Vi har vänt ett uselt valdeltagande hos målgruppen till ett jättebra och det är något vi är väldigt stolta över, säger Kjell Stjernholm.

 

Kjell presenterar mitt val på FN:s högkvarter.

Kjell Stjernholm från Studieförbundet Vuxenskolan presenterar demokratiprojektet Mitt Val för en fullsatt publik. 

Alla ska ha samma rätt att rösta

Gruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning är den senaste gruppen att innefattas i den allmänna rösträtten i Sverige. Detta skedde så sent som 1989, då alla omyndighetsförklaringar pga. funktionsnedsättning togs bort. I de undersökningar som gjorts sedan dess har valdeltagandet hos gruppen varit mycket låg, omkring 20–43%, något som nu projektet Mitt Val har verkat för att vända.

     – Det enda rätta att göra ur en demokratisk synvinkel är att ge alla människor samma rätt att rösta och det har Mitt Val gjort nu, säger Kjell Stjernholm.

 

Hela världens funktionshinderelit samlas

Organisationen som står bakom utmärkelsen ”best international practice” heter Zero project och delar årligen ut pris för bästa metod- och policyutveckling inom området funktionsrätt. Granskningen görs av experter på funktionshinderområdet från hela världen och prisutdelningen äger rum på FN:s högkvarter i Wien under en konferens där ledande utvecklare och ansvariga inom funktionshinderområdet samlas för kunskapsöverföring och spridning.

     –  Zero Project samlar hela världens funktionshinderelit. Att få en utmärkelse av dem är stort, säger Kjell Stjernholm.

 

Studieförbundet Vuxenskolan har tillsammans med FUB och Inre Ringen utvecklat metoden Mitt val som under 2022 har delfinansierades av MUCF. Det unika är att man inte stannar vid att lära ut själva röstningsförfarandet.

     – Vi menar att det inte är någon vits att lära folk hur man röstar, om de inte samtidigt ges möjlighet att greppa vad det är man röstar om. Själva politiken måste bli tillgänglig, säger Kjell Stjernholm.

 

Studieförbundet Vuxenskolans studiecirklar kopplar därför ihop deltagarna med svar direkt från politiska kandidater, och politikerna får hjälp att sänka språktröskeln. 2022 deltog 922 personer i studiecirklar, och 1607 personer i lättpratade valdiskussioner. Målgruppen var också med och uppvaktade ledande politiker i Almedalen. Årets nyheter i metodutvecklingen var fyra digitala stöd. Här jobbade Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Begripsam som är ledande inom kognitiv tillgänglighet i Sverige.

 

Studieförbundet Vuxenskolan och Kjell Stjernholm tar emot pris på FN:s högkvarter för demokratiprojektet Mitt Val     – Det enda rätta att göra ur en demokratisk synvinkel är att ge alla människor samma rätt att rösta och det har Mitt Val gjort nu, säger Kjell Stjernholm när han tar emot priset.

 

 

 

 Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 20 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.