2021-05-22 13:33Pressmeddelande

SV: vi har ett stort ansvar att nå personer i alla delar av samhället

Växter som gror. Foto: Ann-Christine EliassonVäxter som gror. Foto: Ann-Christine Eliasson

Studieförbundet Vuxenskolan finns för bildning, kultur och lokal utveckling i hela landet. På många orter är studieförbunden de enda aktörerna som erbjuder fritt och frivilligt lärande och stöd till det lokala civilsamhället. Trots en väletablerad verksamhet i hela landet har det under det senaste året stötts på utmaningar, inte minst på grund av pandemins effekter på samhället men också i den kritik mot studieförbunden som lyfts i debatten. 

Ulrika Heie, förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan, berättar om hur verksamheten hanterat det senaste årets utmaningar. 

– En stor del av vår verksamhet har digitaliserats, studiecirklar har tagit plats i digitala rum och mindre fysiska träffar utomhus har gått att genomföra. Det har varit viktigt för att fortsatta driva verksamhet som möjliggör möten, inte minst i en tid där många levt väldigt isolerade. Vi har även stärkt vårt arbete med att säkra rapportering för att undvika felaktigheter.

Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma, som under dagen samlade 300 folkbildare från hela landet, gjorde ett gemensamt uttalande och lyfte bland annat att uppdraget vi har är lika viktigt idag som det var för över 100 år sedan när Studieförbundet Vuxenskolan bildades.

– Det vilar ett tungt ansvar på SV att fortsatt sträva efter att nå fler personer i alla delar av samhället och i alla delar av livet för att kunna erbjuda fri och frivillig bildning för en fortsatt hållbar samhällsutveckling till alla överallt, säger Ulrika Heie. 


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.