2024-05-26 04:00Pressmeddelande

Björn Körlof: Årets folkbildare förstärker Sveriges beredskap

Ulrika Heie räcker över diplom till Björn KörlofStudieförbundet Vuxenskolans ordförande Ulrika Heie räcker över diplom till Björn Körlof, folkbildningsprisvinnare

För sitt framstående arbete med att stärka Sveriges beredskap har Björn Körlof tilldelats Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris. Körlof har varit en nyckelperson i samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Bygdegårdarnas Riksförbund, med målet att bygga upp en strak, sammanhållen gemenskap och öka beredskapen i samhället inför oförutsedda händelser. Priset delades ut den 25 maj på Landsbygdsriksdagen och prissumman är 25 000 kr.

"Att få detta pris är en ära för mig. Det bekräftar att det arbete vi gör är viktigt och uppskattat. Genom att öppna upp möjligheten till kunskap och förberedelser för olika kris- och i värsta fall krigssituationer, bidrar vi till att stärka gemenskapen och samhällets beredskap och jag ser fram emot att fortsätta detta arbete och att sprida kunskapen vidare till fler" säger Björn Körlof.  
 
Med en imponerande erfarenhet inom försvarsfrågor har Björn Körlof tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan placerat bygdegårdarnas Riksförbund i centrum för en ny beredskapsrörelse. I en tid präglad av kriser och oro spelar bygdegårdarna en avgörande roll i att stärka samhällets beredskap genom studiecirklar och samverkan med lokala föreningar och kommuner. 

 "Priset till Björn Körlof som årets folkbildare är en välförtjänt hyllning till hans dedikation och insatser för att öka medvetenheten kring samhällets beredskap. Vi är tacksamma för möjligheten att bidra till att lyfta fram det ideella engagemangets centrala roll i totalförsvaret och ser priset som årets folkbildare som en uppmuntran att fortsätta detta arbete tillsammans," säger Ulrika Heie, Förbundsordförande på Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
 
Om Folkbildningspriset
Folkbildningspriset tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där Studieförbundet Vuxenskolan är verksam. Tidigare års folkbildare har bland andra varit Inti Chavez Perez, författare och journalist Mustafa Panshiri, föreläsare och Ida Östensson, författare. 

 Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi nära 130 000 unika individer i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi nära två miljoner människor med vår verksamhet. Organisationen har drygt 700 anställda, ca 13 000 cirkelledare och närmare 260 förtroendevalda.

Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.