2023-05-13 14:17Pressmeddelande

Annie Lööf tilldelas Sokratespriset 2023

Annie Lööf tar emot Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris 2023. Annie Lööf tar emot Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris 2023.

Annie Lööf tilldelas Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris 2023 för sina betydande insatser för människors fundamentala rättigheter och sitt sätt att rakryggat värna och motarbeta alla former av rasism och främlingsfientlighet i samhället. Sokratespriset är Studieförbundet Vuxenskolans finaste folkbildarpris och delas ut lördagen den 13 maj på Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma i Linköping. Prissumman är 50 000 kronor.

Annie Lööf är en av Sveriges mest folkkära politiker med en röst inom den liberala demokratin och en kämpe för människors rättigheter.

    – Jag är stolt och glad att få tilldela Annie Lööf Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris. Hennes oförtröttliga och enträgna engagemang och arbete för att motverka främlingsfientlighet och rasism, och att alltid med styrka stå upp för människovärdet, gör henne till en klar förebild för många, både yngre och äldre, säger Ulrika Heie, förbundsordförande på Studieförbundet Vuxenskolan och sammankallande i Sokratesprisets jury. 

Annie Lööfs folkbildande gärning gör sällskap med andra stora namn som utfört grundläggande, bestående insatser för folkupplysningens område i människovärdets tjänst som bland Lars Lerin (2021), Hédi Fried och Emerich Roth (2019) och KG Hammar (2013) m.fl. 

    – Jag är genuint glad och otroligt hedrad, inte minst för den väldigt fina motiveringen och den långa rad folkbildare som tilldelats priset innan mig, säger Annie ödmjukt när hon tar emot utmärkelsen på förbundsstämman i Linköping.

Juryns motivering: 

"I en tid när värden som tolerans och öppenhet alltmer har ifrågasatts i den allmänna debatten, har Annie Lööf konsekvent stått upp för dessa liberala värden. Hon har med rak rygg värnat människovärdet och motarbetat alla former av rasism och främlingsfientlighet, även när det skett till ett högt personligt pris för henne själv."

    – För mig handlar folkbildning om att ge varje människa kraft att växa. Att folkbildning ger människor både verktyg och mötesplatser så att fler ska kunna vara en del av vårt demokratiska samhälle, fortsätter Annie Lööf.

Folkbildning har en betydande roll i dagens samhälle, inte minst för att den stärker och utvecklar den svenska demokratin.

    – Folkbildningen spelar en viktig roll i ett ökat polariserat samhälle. Då krävs det aktörer som bygger broar och ökar förståelsen. I ett samhälle med ökat utanförskap och växande klyftor handlar folkbildningen om att ge nya vägar in i språk, trygghet och värme. När samhället också förändras, krävs aktörer som kan ge människor kompetenspåfyllnad. Det är ju just detta som är folkbildning, den breda paletten av integration, inkludering och kompetensutveckling. För mig handlar det om att få hela landet att växa, ett sätt att minska de regionala klyftorna.

     – Dessutom handlar folkbildningen också om att vara öppen för förändring och ständig utveckling. Folkbildningen har i alla tider gått före och erbjudit nya former att mötas på. Att hela tiden vara i takt med sin samtid och erbjuda nya former att mötas på är helt nödvändigt, och något som jag tycker att folkbildningen bidrar mycket positivt till, avslutar Annie Lööf som tar emot Sokratespriset 2023.

Fakta:  Sokratespriset är Studieförbundet Vuxenskolans allra finaste folkbildarpris som delats ut sedan år 1967. Priset går till person - i eller utom Sverige - som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund. Första gången Sokratespriset delades ut, gick det till Elise Ottesen-Jensen. Sedan har erkända personer som bland annat KG Hammar, tidigare ärkebiskop, och Kerstin Ekman, författare tilldelats priset. Prissumman är 50 000 kronor.Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.