2023-05-14 11:06Pressmeddelande

Inti Chavez Perez får folkbildningspris för jämlikhet och sexuell hälsa

Inti Chavez Perez får Studieförbundet Vuxenskolans Folkbildningspris 2023.Inti Chavez Perez får Studieförbundet Vuxenskolans Folkbildningspris 2023.

 

Inti Chavez Perez har under helgen tilldelats det prestigefyllda Folkbildningspriset av Studieförbundet Vuxenskolan för sitt framstående arbete inom sexualupplysning och författarskap. Priset erkänner Inti Chavez Perez som en betydande röst inom folkbildning och premierar hans engagemang för att sprida kunskap om sexuell hälsa och jämlikhet. Prissumman är 25 000 kr.  

 

Inti Chavez Perez, som uttrycker sin stolthet över att ta emot denna utmärkelse, betraktar folkbildning som ett kraftfullt verktyg för att ge människor egenmakt och självständighet. Genom att föreläsa och skriva böcker har han nått ut till elever och ungdomar för att erbjuda lättförståelig kunskap om pubertet och sexualitet som vänder sig direkt till varje individ och hjälper dem att bygga en positiv självbild och förståelse för sig själva.  

 

Min målgrupp är min största inspiration. Jag har förmånen att resa runt och träffa elever när jag föreläser. Barn och unga är ofta frispråkiga. Deras attityder och levnadsöden bär jag alltid med mig. Ofta kan jag se deras ansikten framför mig eller höra deras ord när jag sätter mig och jobbar. Då tänker jag att, nu ska jag skriva en föreläsning som vänder sig till den här eleven. 

 
För sitt enastående arbete med att göra kunskap om pubertet och sexualitet tillgänglig, begriplig och anpassad efter läsarens behov, har Inti Chavez Perez tilldelats priset som årets folkbildare. Genom att vara öppen och inkluderande har han skapat en plattform för dialog och självuttryck i en inkluderande miljö och betonar vikten av att en väl genomförd sexualundervisning kan minska fördomar och främja jämlikhet, vilket är avgörande för en demokratisk samhällsstruktur. 
 

 Forskning visar att bra sexualundervisning kan leda till färre fördomar, vilket är bra eftersom vi behöver se varandra som jämlikar i en demokrati. Motsatsen är också sann, vi ser hur extremistiska rörelser gärna använder sig av stereotyper om ”riktiga” män och kvinnor för att rekrytera. Jag tror att varken sexuella rättigheter eller demokrati är vunna för evigt, vi behöver ständigt kämpa om vi vill behålla dem.
 
Om Folkbildningspriset 

Folkbildningspriset tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där Studieförbundet Vuxenskolan är verksam. Tidigare års folkbildare har bland andra varit Mustafa Panshiri, föreläsare, Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders och initiativtagare till Fatta och Stina Oscarson, dramatiker och skribent. Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Sofia Leone
Kommunikatör
Sofia Leone
Sofia Leone