2023-04-26 04:54Pressmeddelande

Flyktingar från Ukraina stärker sin ställning på arbetsmarknaden

Pågående verksamhet för Ukrainska flyktingar på Studieförbundet Vuxenskolan.Pågående verksamhet för Ukrainska flyktingar på Studieförbundet Vuxenskolan.

Studieförbundet Vuxenskolan deltar tillsammans med 6 andra studieförbund och 38 folkhögskolor i projektet Care of Folkbildningen, ett projekt som syftar till att underlätta för Ukrainska flyktingar att närma sig den svenska arbetsmarknaden. Projektet ägs av Folkbildningsrådet och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Inom ramen för projektet erbjuder Studieförbundet Vuxenskolan kurser som ska öka deltagarnas möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, till exempel i svenska, engelska, rekryteringsprocessen i Sverige, samhällsorientering, hur man skapar nya nätverk och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Kurserna varierar i omfattning från 25% till heltid och anpassas efter deltagarnas behov. Kurserna kan hållas både på plats och på distans. Kurserna pågår som längst fram till augusti 2023.

Målgruppen för projektet är personer över 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina och som bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.

    – Vi  på Studieförbundet Vuxenskolan är stolta över att kunna bidra till att underlätta för flyktingar från Ukraina att närma sig den svenska arbetsmarknaden. Våra kurser är anpassade efter deltagarnas behov och förhoppningsvis kommer det att öka chanserna för deltagarna att hitta arbete och ta del av det svenska samhället på olika sätt, säger Jenny Linzie, samordnade och utvecklingsledare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Studieförbundet Vuxenskolan är involverade i Care of Folkbildningen på 9 avdelningar. Vill du besöka en avdelning och se hur vi underlättar för flyktingar från Ukraina att lära sig den svenska arbetsmarknaden lokalt?

Varmt välkommen att höra av dig!

SV Göteborg, Valentyna Nosova, e-post valentyna.nosova@sv.se
SV Väst, Karoline Abrahamsson, e-post karoline.abrahamsson@sv.se
SV Sjuhärad, Louise Christensson e-post louise.christensson@sv.se
SV Skaraborg, Johan Gillgren, e-post johan.gillgren@sv.se 
SV Sörmland, Johannes Mattisson, e-post johannes.mattisson@sv.se
SV Stockholm, Aleksandra Kharatian, e-post aleksandra.kharatian@sv.se
SV Gotland, Pia Hederstedt, e-post gotland@sv.se 
SV Östergötland, Cristina De Amaral, e-post cristina.de.amaral@sv.se
SV Skåneland, Bernard Bundavica, e-post: bernard.bundavica@sv.se

Projektet Care of Folkbildningen är en del av Folkbildningsrådets arbete för att främja utbildning och kultur för alla.

 

 

 

Mer information:
För mer information om projektet Care of Folkbildningen på nationell nivå, vänligen kontakta Jenny Linzie på Studieförbundet Vuxenskolan på jenny.linzie@sv.se.Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.