2023-03-09 05:00Pressmeddelande

Studieförbundet Vuxenskolan skapar levande landsbygder

Studieförbundet Vuxenskolan är en central samhällsaktör som bidrar till demokrati och delaktighet, positiv och hållbar utveckling för människor, miljö och samhällen – i synnerhet på mindre orter och på landsbygderna.Studieförbundet Vuxenskolan är en central samhällsaktör som bidrar till demokrati och delaktighet, positiv och hållbar utveckling för människor, miljö och samhällen – i synnerhet på mindre orter och på landsbygderna.

 

En ny rapport visar att Studieförbundet Vuxenskolan har en central roll för Sveriges landsbygder. När skillnaden mellan stadens och landsbygdens tillgång på service och kultur ökar, bidrar Studieförbundet Vuxenskolan genom folkbildning till en positiv och hållbar kulturutveckling i Sveriges alla kommuner. 

Studieförbundet Vuxenskolan är viktig för levande landsbygder 
På den glesa landsbygden är det många gånger långt till både jobb och den service som boende i städerna tar för given. Grundskola, vårdcentral, matvarubutik och kultur. Urbaniseringen har pågått länge i Sverige och lett till en utarmning av både kommersiell och samhällelig service utanför kommunernas centralorter där befolkningen är liten och de geografiska avstånden stora.
         Vi har en infrastruktur som gör det möjligt att erbjuda kultur och folkbildning i alla Sveriges 290 kommuner. Med 900 anställda, 500 förtroendevalda och över 200 kontor skapar vi levande landsbygder i hela Sverige, säger Banar Sabet, biträdande förbundschef och utvecklingschef på Studieförbunet Vuxenskolan. Närvaron i alla kommuner och den lokala utvecklingskraften är Studieförbundet Vuxenskolans styrka och fundament. 

Central roll för lokalsamhällets utveckling 
Rapporten visar att breda samarbeten är en nyckel till framgång för en positiv samhällsutveckling på mindre orter och på landsbygderna. Kommuner, näringsliv, studieförbund, civilsamhälle och medborgare som engagerar sig och är delaktiga i lokalsamhället är också avgörande. Studieförbundet Vuxenskolan har en central roll för lokalsamhällets utveckling och politikens stöd är nödvändig. 
       Vi är en central samhällsaktör som bidrar till demokrati och delaktighet, positiv och hållbar utveckling för människor, miljö och samhällen – i synnerhet på mindre orter och på landsbygderna. Vi vill att folkbildning och kultur ska finnas i hela landet och lösas genom en långsiktig och hållbar finansiering säger Banar Sabet som har varit med och tagit fram rapporten. Statsbidrag såväl som kommun- och regionbidrag är alla viktiga för att folkbildning och kultur ska finnas i varje kommun.  

Studieförbundet Vuxenskolan vill att politiken fortsatt ska:

  • Stödja folkbildning och kultur i hela landet genom en långsiktigt hållbar finansiering. Statsbidrag såväl som kommun- och regionbidrag är alla viktiga för att folkbildning och kultur ska finnas i varje kommun.

  • Värna folkbildningens fria och unika bidrag till lärande och personlig utveckling där deltagarna tillsammans är de som formar innehållet.

  • Se Studieförbundet Vuxenskolan som en konstruktiv samarbetspartner i frågor som rör bildning, kultur och utveckling. Samverkan är särskilt viktig för att främja och stärka en positiv samhällsutveckling på mindre orter och landsbygderna. 

Samhällets stöd till folkbildning och kultur ger mångdubbelt tillbaka i form av mötesplatser, lärande och utveckling. Särskilt på landsbygderna, för Studieförbundet Vuxenskolans del. 

Läs mer om hur och varför vi är hela Sveriges studieförbund i vår rapport: Levande landsbygder här 

 

 

 

 Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 20 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve