2024-02-02 08:21Pressmeddelande

Hållbart skogsbruk: Förening Skogen & Studieförbundet Vuxenskolan

Mats Sandgren, Styrelseordförande  Föreningen Skogen. 
Gunnar Wetterberg, författare till boken,
TRÄD – en vandring i den svenska skogen.
Jens  Öst, Utvecklingsledare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Efter ett framgångsrikt samarbete presenterar Föreningen Skogen och Studieförbundet Vuxenskolan stolt studiehandledningen till boken "TRÄD – en vandring i den svenska skogen" av Gunnar Wetterberg. Detta gemensamma initiativ syftar till att genom studiecirklar fördjupa dialogen kring viktiga frågor om hållbart skogsbruk och skapa medvetenhet om skogens avgörande roll i samhället.


Föreningen Skogen, en ideell organisation med över 140 års erfarenhet, har under de senaste två åren knutit ett nära partnerskap med Studieförbundet Vuxenskolan. Detta samarbete, präglat av gemensamma värderingar och en stark passion för hållbart skogsbruk, har nu resulterat i den gemensamma studiehandledningen för Gunnar Wetterbergs bok "TRÄD – en vandring i den svenska skoge
n". Denna bok strävar efter att belysa skogens betydelse och hur den har format Sverige. Studiecirkeln formas genom bokläsning, forskningsresultat, föreläsningar och inspirerande studiebesök. 

 

”Skogen är en viktig del av vårt liv och lyfts i debatten kring bland annat både hållbar omställning och för folkhälsan. Det är därför viktigt för oss att tillsammans med Föreningen Skogen lyfta upp kunskap och möjliggöra än mer dialog och förståelse kring skogen”,
säger Ulrika Heie Förbundsordförande på Studieförbundet Vuxenskolan 

 

Genom ett långvarigt partnerskap strävar Föreningen Skogen och Studieförbundet Vuxenskolan efter att skapa en stadig grund för en öppen och givande dialog, där förståelsen för värdet och bruket av svensk skog står i fokus. Vi välkomnar alla att aktivt delta i samtalet, låta sig inspireras av TRÄD och tillsammans utforska vägen för att vårda och utveckla vår värdefulla skog för kommande generationer.  

 
”Med Studieförbundet Vuxenskolans breda förankring med över tvåhundra lokala kontor gör vi det möjligt att nå en bredare allmänhet. Där skogens roll som samhällsdanare över sekler står i fokus och hur människorna som gjorde allt detta möjligt är huvudrollsinnehavare. En studiecirkel om skogsbruket förr och nu och vad framtidens skog har att erbjuda”,
säger Johan Larsson, generalsekreterare, Föreningen Skogen

 

Läs mer på sv.se/foreningenskogen eller www.skogen.se/studiecirkel Boken finns att köpa hos bokhandlare eller via skogen.se och studiehandledningen finns tillgänglig via Föreningen Skogen eller din lokala SV avdelning. 

 

 


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve