2023-05-25 10:58Pressmeddelande

Landsbygder blir profilområde på Studieförbundet Vuxenskolan

Bilden föreställer en glad liten flicka på landsbygden som klappar en höna. När skillnaden mellan stad och landsbygd ökar, då värnar Studieförbundet Vuxenskolan den lokala närvaron och ger människor som bor på mycket små orter möjligheten att få ta del av folkbildning.

Levande landsbygder är gamla slagord som på nytt får liv igen. På förbundsstämman den 13–14 maj 2023 antog Studieförbundet Vuxenskolan fyra profilområden. Ett av dem är landsbygder som klubbades av över 200 ombud på plats i Linköping där förbundsstämman ägde rum. Landsbygdsfrågor har djupa rötter inom Studieförbundet Vuxenskolan och kommer från och med nu att lyftas som ett uttalat fundament i hela organisationen framöver. 

Studieförbundet Vuxenskolan bedriver folkbildning och är en central samhällsaktör som bidrar till demokrati och delaktighet, positiv och hållbar utveckling för människor, miljö och samhällen – i synnerhet på mindre orter och landsbygderna. Nu blir landsbygder Studieförbundet Vuxenskolans uttalade profilområde. 
     –  För oss är det viktigt att bidra till den lokala utvecklingskraften och att alla människor i hela landet får chans att vara en aktiv samhällsmedborgare. Därför har vi lokal närvaro i alla Sveriges 290 kommuner, det är Studieförbundet Vuxenskolans styrka och fundament, säger Ulrika Heie, förbundsordförande på Studieförbundet Vuxenskolan när hon berättar om tanken bakom profilområdet. 

Landsbygder får kraft på nytt
Studieförbundet Vuxenskolan har en stark tradition av lokal förankring och utveckling på landsbygder med rötter i Svenska Landsbygdens Studieförbund. Bröderna Eric och Rudolf Carlsson startade studiecirkeln ”Fria tankars hem” redan 1919 lokalt på sin gård Gåsabol nordost om Slöinge i Halland, resten är historia.
    –  I vår senaste landsbygdsrapport www.levandelandsbygder.se ser man tydligt hur Studieförbundet Vuxenskolans roll för landsbygder blir allt viktigare. När stora delar av samhällsservicen på landsbygder försvinner vill vi finnas kvar med vår lokala närvaro och ge människor som bor även i glesbygd möjlighet att få ta del av folkbildning, säger Ulrika Heie.

Far och son på landsbygd.

Därför behövs profilområdet landsbygder
Stämmobeslutet kommer i en tid när klyftorna mellan stad och landsbygd ökar vad gäller tillgång på service fritidsaktiviteter och kultur. Då står Studieförbundet Vuxenskolan starkt med sin lokala närvaro i hela Sverige och gör landsbygderna levande på nytt.

Utöver profilområdet landsbygder fattade stämman även beslut om att profilområdena funktionsrätt, föreningsliv och integration ska utgöra fundamentet av Studieförbundet Vuxenskolan kraft framåt.Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.