2023-06-20 05:59Pressmeddelande

Studieförbundet Vuxenskolan profilerar sig inom föreningslivet

Människor som står tillsammans i en cirkelNär föreningar får chansen att växa, då stärks också demokratin.

Studieförbundet Vuxenskolan har länge haft en central roll inom utvecklingen av det lokala föreningslivet och tillgången på kultur i hela Sverige. Nu satsar Studieförbundet Vuxenskolan ytterligare på föreningslivet genom att anta det som ett utav fyra profilområden. Beslutet om profilområdet togs på Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma den 13–14 maj i Linköping där över 200 ombud deltog. 

Studieförbundet Vuxenskolan är ett nav i dagens civilsamhälle och bedriver en bred folkbildningsverksamhet i Sveriges alla 290 kommuner. 
    – Historiskt sett har Studieförbundet Vuxenskolan bidragit starkt till den lokala föreningsutvecklingen i Sverige. Vi har skapat förutsättningar för föreningsaktiva att växa och utvecklas genom stöd i olika typer av studiecirkelmaterial, metoder och mallar. Det har rört sig om allt ifrån föreningsutveckling till utbildningar för den som är ordförande, kassör eller sitter i valberedning. Det här är något som vi är stolta över och vill fortsätta att prioritera, säger Ulrika Heie, förbundsordförande på Studieförbundet Vuxenskolan. 

Föreningslivet antas som profilområde
Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med föreningslivet för att möta behovet av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningars, medlemmars och det lokala samhällets utveckling. Att föreningslivet har antagits som ett nytt profilområde innebär att Studieförbundet Vuxenskolan kommer att utveckla och prioritera verksamhet, utveckling och kompetens inom profilen.
    – Vi vet att demokratin stärks när föreningar och människorna i föreningarna får chansen att mötas, växa och utvecklas. Det är vår roll som folkbildningsaktör att både stärka och utveckla samhället och demokratin, därför blir detta extra viktigt för oss att värna om, förklarar Ulrika Heie, förbundsordförande på Studieförbundet Vuxenskolan.

Totalt fyra profilområden

Utöver profilområdet föreningsliv fattade stämman även beslut om att profilområdena landsbygder, integration och funktionsrätt ska utgöra fundamentet av Studieförbundet Vuxenskolans kraft framåtOm Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.