2023-06-15 14:42Pressmeddelande

Integration blir nytt profilområde på Studieförbundet Vuxenskolan

Pågående verksamhet för Ukrainska flyktingar på Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbundet Vuxenskolan stärker sin ställning inom profilområdet integration för att möjliggöra samhällsengagemang och delaktighet i kulturlivet för fler.

Studieförbundet Vuxenskolan värnar alla människors lika rätt att, oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller tidigare utbildning, lära tillsammans genom folkbildning. Därför vill Studieförbundet Vuxenskolan nu stärka sin ställning inom profilområdet integration för att möjliggöra samhällsengagemang och delaktighet i kulturlivet för fler. Beslutet togs på Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma den 13–14 maj i Linköping där över 200 ombud deltog. 

Att ge fler människor möjlighet att delta i samhället är viktigt. Studieförbundet Vuxenskolan har tagit och kommer att fortsätta ta stort ansvar inom området integration. Att det nu blir ett av fyra nya profilområden tydliggör Studieförbundet Vuxenskolans vision ytterligare.
    – Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Att integration har antagits som ett nytt profilområde innebär att vi nyfiket vill undersöka hur vi kan bidra till integration och vad vår roll ska vara framåt, förklarar Ulrika Heie, förbundsordförande på Studieförbundet Vuxenskolan.

Totalt fyra nya profilområden
Utöver profilområdet integration fattade stämman även beslut om att profilområdena landsbygder, föreningslivet och funktionsrätt ska utgöra fundamentet av Studieförbundet Vuxenskolans kraft framåt.Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.