2023-05-26 05:40Pressmeddelande

Studieförbundet Vuxenskolan profilerar sig inom funktionsrättsområdet

Människor står i grupp och gör high five. Studieförbundet Vuxenskolan är en viktig aktör inom funktionsrättsområdet, till exempel inom social hållbarhet, egenmakt, rättigheter och demokratisering.

Studieförbundet Vuxenskolan är idag störst bland alla Sveriges studieförbund när det kommer till att erbjuda livslångt lärande och kultur till personer med funktionsnedsättning. Nu satsar Studieförbundet Vuxenskolan ytterligare på verksamhet för, av och med personer med funktionsnedsättning genom att anta funktionsrätt som ett av fyra profilområden. Beslutet om profilinriktningen togs på Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma den 13–14 maj i Linköping där över 200 ombud deltog. 

    – Vi är idag det främsta studieförbundet inom funktionsrätt tillsammans med våra samverkande organisationer. Vi vet att vi kan mer och har ännu mer att ge, för att hela samhället ska bli än mer inkluderande och möjliggöra bildning och livslångt lärande tillsammans med personer med funktionsnedsättning. För att lyckas med det måste vi visa, både med ord och handling, att vi vill det. Säga det högt, skriva det i våra styrdokument och utveckla än mer verksamhet tillsammans. Det gör vi nu, säger Ulrika Heie, förbundsordförande på Studieförbundet Vuxenskolan

Folkbildningen ska bli tillgänglig för fler
Även om Studieförbundet Vuxenskolan redan idag utmärker sig inom funktionsrättsområdet strävar organisationen efter att hela tiden göra Studieförbundet Vuxenskolan mer tillgängligt för fler.
     –  Hela vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Den ska vara lätt att förstå̊ och vara delaktig i det demokratiarbete som vi som studieförbund bedriver. Vi ska vara en relevant bildningsaktör, tillsammans med kommuner och våra samverkande och medlemsorganisationer, men framför allt tillsammans med alla de människor vi formar lärandet tillsammans med, fortsätter Ulrika Heie. 

Tillgång till livslångt lärande och kultur
Det finns flera olika områden där Studieförbundet Vuxenskolan kan vara en viktig aktör inom funktionsrättsområdet, till exempel inom social hållbarhet, egenmakt, rättigheter och demokratisering. Vi anser att vi med statens fyra syften kan göra skillnad för människor med framför allt psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning och demens. 
   –  Hos oss får människor med funktionsnedsättning ta plats. Mitt val, ett demokratiprojekt som vänder sig till människor med intellektuell funktionsnedsättning, är världens just nu bästa exempel på demokratiarbete tillsammans med målgruppen. Sociala hållbarhetsfrågor är centrala i samhällsutvecklingen och här kan och vill vi som studieförbund göra så mycket mer, avslutar Ulrika Heie.

Totalt fyra nya profilområden
Utöver profilområdet funktionsrätt fattade stämman även beslut om att profilområdena landsbygder, föreningsliv och integration ska utgöra fundamentet av Studieförbundet Vuxenskolan kraft framåt.Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.