2024-05-21 08:00Pressmeddelande

Ny förbundschef för folkbildningens framtid: Linus Olofsson

Linus Olofsson lutar sitter i en fåtölj och lutar sig framåt, leende.Linus Olofsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan

Linus Olofsson tillträder rollen som förbundschef med stort förtroende i organisationen. Hans strategiska ledarskap, erfarenhet inom civilsamhället och förmåga att driva förflyttningar i linje med Studieförbundet Vuxenskolans profil, skapar rätt förutsättningar för att leva upp till visionen om att vara en kraft för ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Linus tillträder rollen som förbundschef idag den 21 maj. 

"Vi är mycket glada över att välkomna Linus Olofsson som vår nya förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan. Hans imponerande insatser under sin tid som tillförordnad förbundschef har visat på en stark och trygg ledarstil som har vunnit brett stöd i hela SV. Linus gedigna erfarenhet inom civilsamhället, trygga och samtidigt visionära ledarskap, liksom djupa förståelse för organisationens utmaningar och möjligheter kommer att vara av stor vikt för vår fortsatta framgång", säger Ulrika Heie, ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan.

Linus Olofssons djupa förankring i föreningslivet och civilsamhället har präglat hela hans karriär. Med lång erfarenhet av arbete i olika ledningsgrupper och befattningar inom föreningar och organisationer har han utvecklat en mångsidig kompetens som drivs av ett genuint engagemang. Linus utmärker sig som ledare genom sin passion för att ständigt utmanas och drivas av människors mångfaldiga kompetenser. Oavsett om det är i en formell ledarroll eller som medarbetare, delar han generöst med sig av sitt engagemang och inspirerar sina kollegor och organisationens samarbetspartners.

Inför tillträdet som förbundschef betonar Linus vikten av att i denna folkbildningens föränderliga tid fortsätta stärka organisationen i det aktiva arbetet med den långsiktiga verksamhetsinriktningen, och hur det kommer vara avgörande för att nå upp till Studieförbundet Vuxenskolans roll i samhällsutvecklingen. Han ser stora möjligheter för  organisationen att under de kommande åren spela en central roll i lösningen på frågor som rör beredskap, samhällsomställning och demokratisk delaktighet. Han understryker även betydelsen av att modigt hantera interna frågor för att effektivt kunna fokusera på verksamhetens utveckling och framåtrörelse.

"Det är en ära att få möjligheten att leda Studieförbundet Vuxenskolan i denna avgörande tid för folkbildningen. Jag är fast besluten att förvalta förtroendet och är övertygad om att vi, genom att behålla och stärka folkbildningens kärnvärden samtidigt som vi omfamnar innovation och nyskapande idéer, kan göra verklig skillnad för demokrati, kultur och bildning i hela landet", säger Linus Olofsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan

Linus Olofsson har tidigare haft flera roller inom Studieförbundet Vuxenskolan bland annat som strategisk rådgivare för opinions- och påverkansarbete samt ledare för förbundskansliets utvecklingsenhet. Han tillträder rollen som förbundschef efter att sedan 9 oktober verkat som tillförordnad förbundschef.


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve
Linus Olofsson
Förbundschef
Linus Olofsson