2023-05-05 09:00Pressmeddelande

Johan Fyrberg omvald som ordförande för Studieförbunden i samverkan

Johan Fyrberg, leende, står framför en roll-up med SV:s logotyp.

SV:s förbundschef Johan Fyrberg omvald som ordförande för Studieförbunden i samverkan

Studieförbunden i samverkan har vid Förbundsmötet valt Johan Fyrberg som ordförande för ännu en mandatperiod. Johan är förbundschef här på Studieförbundet Vuxenskolan och har varit ordförande för Studieförbunden i samverkan sedan 2021, och dessförinnan vice ordförande. Han har under sin tid vid rodret varit en drivande kraft i opinionsbildning och initierat flera viktiga initiativ och förändringar för Studieförbunden.

Trots utmaningar som pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och ett stort fokus från politiken på folkbildningens förmåga att upprätthålla kvalitet i administration och upptäcka brottslighet och felaktigheter i rapporteringen, har Studieförbunden lyckats bibehålla sin position som en viktig aktör inom folkbildningen.

Under sin tid som ordförande för Studieförbunden i samverkan har Fyrberg arbetat för att stärka organisationens position som en viktig aktör i samhället och för att öka samarbetet mellan så väl studieförbunden som inom folkbildningsfamiljen.

Jag är mycket tacksam för förtroendet och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans inom folkbildningen för att stärka vår viktiga verksamhet som bidrar till människors egenmakt och ett livslångt lärande. Här är studieförbundens verksamhet en viktig del av lösningen på flera av samhällets utmaningar, säger Johan Fyrberg.

Folkbildningen står inför flera stora utmaningar, att efter pandemin åter nå de deltagare som lever i ofrivillig ensamhet eller har längst till den egna möjligheten till lärande, bildning och kultur. Men också i form av ökad politisk styrning och ett snävare ekonomiskt utrymme, där offentliga bidrag inte räknats upp på mycket lång tid.

Vi vet att det kommer att bli tufft framöver, men vi är fast beslutna om att fortsätta kämpa för en fri och frivillig folkbildning som bridrar till att främja demokrati och motverka ensamhet och utanförskap, både i Studieförbundet Vuxenskolan och gemensamt inom folkbildningen avslutar Johan.

Studieförbunden i samverkan är en paraplyorganisation för 10 olika studieförbund som tillsammans engagerar över 1 miljoner individer i Sverige varje år. Organisationen arbetar för att främja folkbildning och stödja medlemsförbundens verksamhet. Läs mer på studieforbunden.se


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Linus Olofsson
Förbundschef
Linus Olofsson