2023-10-14 12:37Pressmeddelande

Sveriges främsta litteraturpris inom lättläst skönlitteratur tilldelas Ann Gomér

Ann Gomér mottar Studieförbundet Vuxenskolans Lättläst-pris 2023 från juryn för sin roman Rockfesten.Ann Gomér mottar Studieförbundet Vuxenskolans Lättläst-pris 2023 från juryn för sin roman Rockfesten.

Studieförbundet Vuxenskolans Lättläst-pris 2023 tilldelas Ann Gomér. Författaren prisas för romanen Rockfesten skriven i genren lättläst och tar emot litteraturscenens ärofyllda pris.
  
Att få Lättläst-priset är ungefär som att få nobelpriset i litteratur. Det finns bara ett pris inom den lättlästa genren, så det här är jättestort för mig, säger Ann Gomér när hon mottar priset på Bokfest på Lättläst i Stockholm den 14 oktober.

Studieförbundet Vuxenskolans Lättläst-pris instiftades 2020 som Sveriges första litteraturpris inom lättläst skönlitteratur. Syftet var att ge fler människor möjlighet att uppleva sann läsglädje, även de människor som av olika anledningar behöver skönlitteratur på lättläst svenska. Nu är det Ann Gomérs tur att ta emot priset.
   – Jag är glad att Studieförbundet Vuxenskolan med Lättläst-priset uppmärksammar den här typen av litteratur, det känns oerhört viktigt både på ett privat plan och ur ett bredare samhällsperspektiv. För den enskilda människan är läsglädje och att ha en egen självständig läsupplevelse en del av ett självförverkligande och en egenmakt, säger Ann Gomér vinnare av Lättläst-priset 2023.

Författaren Ann Gomér började själv att skriva lättläst skönlitteratur efter att hon arbetat med läromedel för anpassad skola och upptäckt att det saknades böcker för målgruppen äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning.
   – Jag insåg att ju äldre människorna var, desto mindre var utbudet i den skönlitterära världen. Det måste finnas en åldersrelevant nivå i lättläst skönlitteratur riktad till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, det finns faktiskt en gräns när man tröttnar på ”Totte Badar”. Där såg jag ett glapp, och insåg att jag får ta och fylla det glappet själv. Vi måste se till att vi har en meningsfull tillvaro för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Det är jätteviktigt. Där kommer läsglädjen i litteraturen; att dela upplevelser, kunna skratta, gråta och prata om sina ena erfarenheter – det är det som är självförverkligande, säger Ann Gomér.

Lättläst skönlitteratur är mer än bara korta och få meningar
En vanlig missuppfattning är att lättläst skönlitteratur innebär att skriva kortare och färre meningar. Så är det inte. Olika grupper i samhället kan behöva lättläst, exempelvis är lättläst för en vuxen person med intellektuell funktionsnedsättning en typ av text medan en person som är nyanländ behöver en helt annan typ av text.

Juryns motivering  
”Ann Gomér har med serien om grannarna på Bofinken gett oss en samling väl utmejslade karaktärer att följa, och den senaste boken Rockfesten är kronan på verket. Författaren är noga med presentationen av persongalleriet, och är synnerligen professionell i hanteringen av det lättlästa språket. Boken är rolig och har en annorlunda konflikt, där det är mer rock’n’roll än kärlek. Det svänger, helt enkelt. Juryn riktar också sitt beröm till illustratören Carina Ståhlberg.”

Juryn för Lättläst-priset består av förtroendevalda på Studieförbundet Vuxenskolan, specialister inom språk och representanter som själva tillhör målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning. 

Läs mer om Lättläst-priset och tidigare vinnare här: https://www.sv.se/lattlastpriset

För mer information och frågor om Lättläst-priset, vänligen kontakta:
Per Lodenius, juryns ordförande
per.lodenius@sv.se tel: 070-3229289Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.